Sammenhold og aktiviteter

Hirtshals Idrætscenter er et fælles samlingspunkt for en masse unge som ældre i Hirtshals kommune. Kom og bliv en del af vores fantastiske sammenhold.

Sportsgrene i Hirtshals

Hos Hirtshals Idrætscenter har vi mange forskellige former for sportsgrene. Fodbold, håndbold, golf, cykling og svømning er blot nogle af vores dejlige aktiviteter.

Bliv medlem på få minutter

Ønsker du at blive en del af idrætslivet, så kontakt os venligst på 98 94 44 00 og vi vil glæde os til at se dig næste åbningsdag.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hirtshals Idrætscenter

  1. 01.marts 2019.02.18

I forbindelse med dit ansættelsesforhold i Hirtshals Idrætscenter, behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er ansat af Hirtshals Idrætscenter.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit ansættelsesforhold i Hirtshals Idrætscenter. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores ansatte til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hirtshals Idrætscenter er dataansvarlig – kontaktinformation

Hirtshals Idrætscenter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hirtshals Idrætscenter kan kontaktes her:

Hirtshals Idrætscenter

Halvejen 4, 9850 Hirtshals

CVR-nr: 30774019

Telefon: 98944400

Mail: info@hirtshalsidratscenter.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et ansættelsesforhold i Hirtshals Idrætscenter.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som ansat i Hirtshals Idrætscenter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er mellem dig og centeret. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Såfremt du besøger vores hjemmeside, opsamler vi tillige personoplysninger i den forbindelse.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

-       Skat

-       Økonomisystem

-       Bank

-       Politiet når vi indhenter børneattester

-       Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

-       Offentlige myndigheder

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Hirtshals Idrætscenter indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er ansat hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Forespørgsel og tilbud på træningsophold og gruppearrangementer

Fill out my online form.

Forespørgsel og tilbud på hal- og lokaleleje

Fill out my online form.

Hvem er vi?

Hirtshals Idrætscenter blev påbegyndt i 1969 og Sportshallen stod færdig i 1970. Efterfølgende kom svømmehallen til i 1973. Vægtløfterlokale og værelsesfløj med gymnastiksal i 1979. Centeret er en selvejende institution med et repræsentantskab og en valgt bestyrelse. Den daglig ledelse er centerleder Rasmus Jespersen.

Siden det første spadestik blev taget for mere end 40 år siden, har Hirtshals Idrætscenter gennemgået en række til- og ombygninger, samt renoveringer. I efteråret 1994 blev hallens cafeteria flyttet til en ny 1. sal mellem sports- og svømmehallen. Det gamle cafeterielokale blev indrettet til multisal, som dog senere er blevet til motionscenter. I foråret 1995 blev centerets værelsesfløj renoveret. I år 2000 blev svømme-hallen næsten totalrenoveret med nyt teknik-og vandrensningsanlæg. 2006 blev der indrettet et nyt spinninglokale i forbindelse med motionscenteret. Idenfor de seneste år er omklædningsrummene i sportshallen blevet totalrenoveret.

I 2013 har centret fået udskiftet tag og indvendig loft, samt varme/ventilationsanlæg.

I 2015 har Hirtshals Idrætscenter taget en ny multihal i brug, som hovedsageligt skal bruges til bordtennis, men også andre formål.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Hirtshals Idrætscenter består 7 medlemmer, der ser som deres vigtigste opgave at sikre, at borgerne i Hirtshals og omegn nu, men også i fremtiden, har de bedste rammer for at kunne samles til såvel sportslige som kulturelle aktiviteter.

Formand: Dorte Andreasen - Svømmeklubben NEJST - tfl. 40924715 - e.mail glimtethirtshals@hotmail.com

Træningsophold & grupper

Hirtshals Idrætscenter kan bl.a. tilbyde træningsophold, gruppearrangementer eller lejrskoleophold med overnatning i lyse og venlige værelser med 4 eller 6 køjesenge. Der er endvidere adgang til bad og toilet på værelsesgangen, en dejlig terasse, køleskab, samt fælles- rum med mulighed for at se TV, spise og hygge.
Der er i alt plads til 80 personer.

Hirtshals Idrætscenter arrangerer, med stor succes, træningsophold for alle typer af grupper. Vi har haft alt fra almindelige sportsgrupper til et symfoniorkester på besøg, så intet er umuligt, hvis blot man tænker kreativt. Som standard udbyder vi 3 faste pakker til en særdeles rimelig pris, men man er også velkommen til at skræddersy sin helt egen pakke. Man skal blot udfylde og sende forespørgelsesskemaet, så sender vi et uforpligtende tilbud på arrangementet.
Velkommen!

Værelser

Værelserne ligger i værelsesfløjen, som har direkte adgang til hovedbygningen gennem en glasgang. Værelserne er lyse og venlige med køjesenge, bord, stole og skabs-faciliteter.
3 stk á 4 personer + 8 stk á 6 personer + 1 stk á 12 personer.

Fællesrum

I forbindelse med værelsesgangen ligger et fællesrum hvor der bl.a. er mulighed for at se TV, video og DVD. Lokalet er ligeledes udstyret med white-board og den ideelle ramme om kurser, møder, gruppediskussioner, middage eller bare ren afslapning. Der er endvidere køleskab til opbevaring af drikkevarer.

Tereasse

Mellem værelsesfløjen og hovedbygningen er der anlagt en lille hyggelig og lukket terrasse med havemøbler og grill.

 

Hernedenfor ses eksempler på træningsophold.

Sportshallen

Motionscenter

Mandag-fredag kl. 6.00 - 21.00
Lørdag kl. 6.00 - 18.00
Søndag kl. 6.00 - 18.00
Alle helligdage kun til kl. 18.00

Svømmehallen

 

Offentlig svømning vinter: 4/9 til 17/6

Tirsdage: 19.30 - 21.30

Torsdage: 20.00 - 22.00 (med mulighed for saunagus)

Søndage: 17.00 - 18.30

Offentlig svømning 18/6 - 31/8

Tirsdage 18.00-19.00 for alle

Tirsdage 19.00-21.00 for voksne

(lukket helligdage)