Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hirtshals Idrætscenter

  1. 01.marts 2019.02.18

I forbindelse med dit ansættelsesforhold i Hirtshals Idrætscenter, behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er ansat af Hirtshals Idrætscenter.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit ansættelsesforhold i Hirtshals Idrætscenter. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores ansatte til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hirtshals Idrætscenter er dataansvarlig – kontaktinformation

Hirtshals Idrætscenter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hirtshals Idrætscenter kan kontaktes her:

Hirtshals Idrætscenter

Halvejen 4, 9850 Hirtshals

CVR-nr: 30774019

Telefon: 98944400

Mail: info@hirtshalsidratscenter.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et ansættelsesforhold i Hirtshals Idrætscenter.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som ansat i Hirtshals Idrætscenter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er mellem dig og centeret. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Såfremt du besøger vores hjemmeside, opsamler vi tillige personoplysninger i den forbindelse.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

-       Skat

-       Økonomisystem

-       Bank

-       Politiet når vi indhenter børneattester

-       Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

-       Offentlige myndigheder

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Hirtshals Idrætscenter indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er ansat hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder påwww.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Sportshallen

Motionscenter

Mandag-fredag kl. 6.00 - 21.00
Lørdag kl. 6.00 - 18.00
Søndag kl. 6.00 - 18.00
Alle helligdage kun til kl. 18.00

Svømmehallen

 

Offentlig svømning vinter: 4/9 til 17/6

Tirsdage: 19.30 - 21.30

Torsdage: 20.00 - 22.00 (med mulighed for saunagus)

Søndage: 17.00 - 18.30

Offentlig svømning 18/6 - 31/8

Tirsdage 18.00-19.00 for alle

Tirsdage 19.00-21.00 for voksne

(lukket helligdage)